Blogi

Ajatuksia vihreämmästä kunnasta

Mielenterveyspalveluihin pitää päästä helposti

Kuva: Villen varjo ulkokäytävällä Pohjois-Karjala on mielenterveystilastoissa synkimpiä maakuntia Suomessa. Ja suomalaista työelämää vaivaa sekä sairauspäivissä että työkyvyttömyyseläkkeissä mitattuna pää enemmän kuin selkä, noin kolmasosa kummallakin mittarilla on...

Paperittomille oikeus välttämättömään hoitoon

Hyvinvointialueen pitää omalta osaltaan huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta niin kuin muunkin julkisen vallan. Nostan ensimmäiseksi korjauslistalle, että paperittomille varmistetaan oikeus välttämättömään hoitoon myös silloin kuin se ei ole kiireellistä. ...

Sosiaalipalvelut ratkaisevat

Hyvinvointialueella sosiaalipalvelut ratkaisevat. Sosiaalipalveluiden asiakkailla on monipuolisia palvelutarpeita. Esim. Siun soten asiakkaista 10 % on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisasiakkaita ja näiden asiakkaiden osuus kaikkien palveluiden kustannuksista on...

One before the train goes #EGP34

One before the train goes #EGP34

Welcome to a small informal farewell event after end of EGP34 "in Budapest". I find it important to have some old forms even we can not meet in flesh. So, please, join to take one before your train goes. I host the event. I'll take just a cup of coffee before I take...

Kuntavaalien jälkeen

Kuntavaaleissa 2021 sain 109 ääntä, yhden enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Tuloksena kuudennen varavaltuutetun paikka. Paikkaneuvotteluissa paikoikseni tuli SiunSoten hallituksen jäsenkaupunginhallituksen varajäsen ja henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsen Näistä...

Miten meni omasta mielestä?

Miten meni omasta mielestä?

Miten meni niinku omasta mielestä? Asetin kaksi vuotta sitten kolme tavoitetta valtuuston loppukaudelle, kun nousin varsinaiseksi kaupunginvaltuutetuksi. 1) Hiilineutraali Joensuu 2025Toimenpiteistä tärkeimmät, joita olen ollut edistämässä: - joukkoliikenteen...

Vaaliohjelmani 2021 kuntavaaleihin

Vaaliohjelmani 2021 kuntavaaleihin

Politiikkani keskeiset alat ovat ilmasto ja ympäristö sekä ihmisoikeudet ja demokratia.  Joensuun tulevaisuus on globaalisti kiinnostava yliopistokaupunki.  Koulutus ja tutkimus Sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun menestys ja niiden tuoma kansainvälisyys on...

Politiikan vuosikertomus 2019

Kesällä 2019 nousin Joensuun kaupunginvaltuustossa varavaltuutetusta valtuutetuksi. Koko vuoden toimin kaupunkirakennelautakunnan jäsenenä ja seudullisen joukkoliikennejaoston puheenjohtajana. Keväällä 2019 oli eduskunta- ja eurovaalit, joiden kampanjointiin...

Ilmasto Joensuun talousarviossa 2020

Puheenjohtaja, hyvä valtuusto ja arvon kaupunkilaiset, Muutama asia ilmastosta ja taloudesta Joensuun kaupungin talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa seuraaville vuosille. Ilmasto on vakiinnuttanut nyt sijansa osana toimintaympäristön kuvausta (s. 12-13)....

Globaalin vapaan liikkuvuuden tavoittelua

Julkaistu Siirtolaisuus-Migration-lehdessä 1/2019 Tiivistelmä: Maahanmuuttajan pitää rekisteröityä moniin järjestelmiin, oleskelulupa on vain yksi niistä. Monista päällekkäisistä rekistereistä, oleskelulupien monimutkaisuudesta ja politiikan kiristymisestä aiheutuu...

Valtuuston loppukauden 2019-21 tavoitteeni

Heinäkuussa 2019 nousin varavaltuutetusta varsinaiseksi kaupunginvaltuutetuksi. Muut edustukset pysyvät ennallaan: kaupunkirakennelautakunnan jäsen, seudullisen joukkoliikennejaoston puheejohtaja ja kaupunginhallituksen varajäsen. Agendani valtuustokauden lopulle 1)...

Politiikan vuosikertomus 2018

Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi kalenterivuoteni Joensuussa kaupunkirakennelautakunnan jäsenenä, joukkoliikennejaoston puheenjohtajana ja varavaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Toimin myös paikallisyhdistys Joensuun Vihreiden hallituksessa. Vuotta...

Joensuun kotouttamisohjelmaan 2018-2021

Puhe Joensuun kaupunginvaltuustossa 17.12.2018 Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät kaupunkilaiset, Joensuusta on tehtävä globaalisti kiinnostava kaupunki. Meillä on maailman 500 parhaan joukossa oleva yliopisto ja maailmanlaajuisesti katsoen yleinen elintaso ja...

Politiikan vuosikertomus 2017

Politiikan vuoteni keskittyi 9.4.2017 kuntavaaleihin ja uuden valtuustokauden, erityisesti lautakuntatyöskentelyn alkamiseen. Kuntavaaleissa sain 108 ääntä, jolla sain Joensuussa Vihreiden kolmannen varavaltuutetun sijan. Paikkaneuvotteluissa vaikuttamisen paikoikseni...

Kiitos kuntavaaleista

Kiitos 108 äänestäjälle kannattamisestani ihan uurnilla asti. Suurinta kannatukseni oli luonnollisesti kotikulmilla Kanervalassa, 22 ääntä, ja olin jopa äänestysalueen viidenneksi eniten vaalipäivänä ääniä saanut. Vihreiden kannatus nousi puolella ja saimme Joensuussa...

Let’s make Joensuu globally interesting

Let' make Joensuu a globally interesting town! Joensuu has one of the top 500 universities, but in Finnish rankings of municipalities we are not in the top 10. I think Joensuu must aim to be globally interesting, and leave the Finnish competition. We have and we could...

Kotoutumisen edistäminen ja kaupungin menestyminen

Maahanmuutto on osa kasvavan kaupungin elämää muun tulomuuton kanssa. Maahanmuuttajien hyvinvoinnin tarpeet ovat samankaltaiset kuin muillakin - asunto, perhe, työ, terveys, turvallisuus, osallisuus - mutta alussa on hidasteita niiden saavuttamiseen. Hyvillä...

Tuleva valtuusto ratkaisee maakuntauudistuksen

Miksi ryhtyä ehdokkaaksi valtuustoon juuri nyt, kun kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveystoimensa maakunnalliseksi (SiunSote 2017) ja muutakin menee 2019 maakunnille? Tuntumani on, että tuleva valtuusto ratkaisee Joensuun suhteen Pohjois-Karjalan tulevaan...