Kesällä 2019 nousin Joensuun kaupunginvaltuustossa varavaltuutetusta valtuutetuksi. Koko vuoden toimin kaupunkirakennelautakunnan jäsenenä ja seudullisen joukkoliikennejaoston puheenjohtajana. Keväällä 2019 oli eduskunta- ja eurovaalit, joiden kampanjointiin osallistuin. Kuntapolitiikan kevättä sävytti valtuuston puolivälitarkastelu ja kaupungin hallintosäännön uusiminen ja syksyä yt-neuvottelut.

Vuoden aikana aktivoiduin Vihreissä: kävin puoluekokouksessa, kahdessa Euroopan vihreiden tapahtumassa ja aloitin Eurooppa-työryhmässä.

Suurimmat teemat kaupunkirakennelautakunnassa

Kaupunkirakennelautakunnassa oli kaavoituksen lisäksi isona asiana kaupungin vuokratonttien hinnoittelu. Teollisuuden ja liiketonttien hinnoittelu ja kerrostalojenkin hinnoittelu sujui helposti, mutta rivi- ja pientalojen (pientalot on käytännössä omakoti- ja paritalot) hinnoittelussa erimieilisyydet kohtuullisesta vuokrannostosta nousivat keskusteluun ja äänestyksiin. Selvää lautakunnassa oli se, mille tasolle vuokrahinnoittelun pitäisi päätyä. Osalla tonteista vuokrataso oli vuosikymmeniä sitten sovituissa vuokrasopimuksissa ollut kuitenkin niin alhainen, että nostosta tuli huomattava. Lopulta sovittiin pidemmistä siirtymäajoista, joissa vuokrannostot toteutetaan, kun vuokrasopimus uusitaan.

Pieni iloinen asia kaupunkirakennelautakunnan osalla oli päätös yhteiskäyttöpyöristä. Toteutustavaksi valittiin yritysvetoinen järjestelmä, jossa kaupunki huolehtii siitä, että yhteiskäyttöpyörille on pysäköintipaikkoja ja yritys hankkii pyörät ja pyörittää käytön ja talouden. Yhteiskäyttöpyörät oli Vihreiden aiempi valtuustoaloite.

Kaavoituksen puolella isoin asia oli Rantakylä-Utran osayleiskaava. Sen avulla kaupunginosaa päästään tulevat vuosikymmenet rakentamaan hieman tiiviimmäksi kuitenkin viheralueet ja hyvät joukkoliikenneyhteydet hyvin säilyttäen. Kiistaksi nousi rantaraitin linjaus Pataluodon kohdalla. Vihreiden pitkäaikainen linja on ollut, että joen ja järvien rannat kaupunkialueella kannattaa säilyttää kaupunkilaisten yhteisessä käytössä ja tässä olisimme halunneet jalankulun ja pyöräilyn reitin yhtenäiseksi rantaa myöten Utrasta Ranta-Mutalaan, jossa se pienen sisämaapätkän jälkeen jatkaa yhtenäisenä jokea alas Hasaniemeen asti. Jäimme kuitenkin lopulta vähemmistöön ja Pataluodon kohdalla osayleiskaava ohjaa rantaraitin useamman sadan metrin matkalta pois rannasta katuverkkoon, mikä vähentää sekä viihtyisyyttä että turvallisuutta. Muuten osayleiskaava tuo hyvää tulevaisuutta Rantakylään ja Utraan.

Merkittäviä kaavoitusasioita oli Niinivaaran kerrostalorakentamisen jatkaminen, erinäisiä kiertoliittymiä joen molemmin puolin, Käpykankaan ja Raatekankaan teollisuus- ja liikealueiden asemakaavojen uudistaminen, Karsikon koulun kaavoitus, ja Botanian uusi kaava. Maaseututaajimista vuorossa oli Enon kirkonkylän asemakaavan uudistaminen. Maakuntakaavoitukseen annettiin lausunto, jossa korostettiin joukkoliikenneyhteyksiä ja Joensuun ja Kontiolahden yhteistyötä rajoillaan. Hasanniemen asemakaavan käsittely aloiteltiin.

Joukkoliikenteen käyttö nousi uuteen ennätykseen. Vuoden kokonaismatkustajamäärä oli 2,42 miljoonaa matkaa, joka oli 5,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Joensuun seutu on yksi Suomen parhaiten kasvaneista joukkoliikennekaupungeista. Vuoden aikana otettiin käyttöön matkustajille tarkempaa informaatiota ja helpompia ostotapoja tarjoavia uudistuksia.

Politiikka lukuina

Vuoteen sisältyi 35 kunnallisten luottamustoimielinten kokousta ja 44 muuta politiikan kokousta tai tapahtumaa. Kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa olin kaikki 16 kokousta. Joukkoliikennejaoston kokouksen johdin kaikki 6 kertaa ja kutakin kokousta edelsi listapalaveri viranhaltijoiden kanssa. Kaupunginvaltuuston kokouksia hoidin 10, alkuvuoden siis varavaltuutettuna ja käytännössä elokuusta alkaen varsinaisena kaupunginvaltuutettuna.

Valtuuston tai kaupunginhallituksen iltakouluja minulle osui 4, samoin kuin kaupunkirakennelautakunnan infoja tai iltakouluja valmisteltavista asioista. Isoimmat asiat valtuuston osalta olivat hallinnon puolivälitarkastelu ja siitä noussut hallintosäännön uudistus. Joukkoliikkennejaoston puheenjohtajana osallistuin Paikallisliikenneliiton seminaariin ja Joensuun nuorisovaltuuston 20-vuotisjuhlaan.

Vihreä valtuustoryhmä kokoontui ennen joka valtuustoa sekä erikseen seuraavan vuoden budjettikeskusteluun, minulle 11 kertaa. Olin myös puolueiden välisessä paikkaneuvottelussa hallintosäännön uudistuksen jäljiltä. Joensuun Vihreiden hallituksen kokouksiin osalltuin 5 kertaa. Osallistuin myös valtuustoryhmän vuosikahvitukseen, paikallisyhdistys jäseniltaan ja kansanedustaja-ministerin vaalikaronkkaan. Vaalikampanjointia minulla oli eduskunta- ja eurovaalien yhteydessä 4 kertaa ja Joen yössäkin Vihreiden kojulle.

Pitkästä aikaa osallistuin Vihreiden puoluekokoukseen, tällä kertaa äänivaltaisena edustajana. Aktivoidun puolueen Eurooppa-politiikkaan. Osallistuin Euroopan vihreiden (EGP) Local councilors -päiville Oslossa kesäkuussa ja EGP:n valtuuskunnan kokoukseen Tampereella lokakuussa. Minut valittiin Vihreiden Eurooppa-työryhmän jäseneksi ja Tampereen EGP-valtuuskunnan epävirallisten tapaamisten lisäksi ehdimme pitää yhden kokouksen.