Kuntavaaleissa 2021 sain 109 ääntä, yhden enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Tuloksena kuudennen varavaltuutetun paikka.

Paikkaneuvotteluissa paikoikseni tuli

  • SiunSoten hallituksen jäsen
  • kaupunginhallituksen varajäsen ja henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsen

Näistä kaupunginhallitukseen liittyvät on valittu neljäksi vuodeksi. SiunSote lakkaa kuntayhtymänä vuoden 2022 lopussa, kun hyvinvointialue aloittaa, joten se pesti on puolentoista vuoden.

Kuntavaaliesittelyni

Minulle globaalit asiat ovat olleet eri muodoissaan tärkeitä aina. Nyt kärkiteemani ovat ilmasto ja ihmisoikeudet. 

Joensuusta on luotava globaalisti kiinnostava yliopistokaupunki ja kaikki joensuulaiset on saatava mukaan. 

Hiilineutraali Joensuu 2025 on yhteinen tavoite, johon tarvitaan ilmastotoimia kaikilla aloilla.

Kaupunkia pitää rakentaa tiiviimmäksi ja korkeammaksi.

Toimivat, saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut luovat arjen turvallisuutta pohjoiskarjalaisille. 

Politiikkaa on kehitettävä turvalliseksi julkiseksi tilaksi.

Päättyvällä kaudella olen ollut Joensuun kaupunginvaltuutettu, kaupunkirakennelautakunnan jäsen, joukkoliikennejaoston puheenjohtaja ja Pohjois-Karjalan maakuntavaltuutettu, sekä Vihreiden Eurooppa-työryhmän jäsen. Työni on nykyään Savo-Karjalan vihreiden toiminnanjohtaja.

.