Miten meni niinku omasta mielestä? Asetin kaksi vuotta sitten kolme tavoitetta valtuuston loppukaudelle, kun nousin varsinaiseksi kaupunginvaltuutetuksi.

1) Hiilineutraali Joensuu 2025
Toimenpiteistä tärkeimmät, joita olen ollut edistämässä:
– joukkoliikenteen siirtyminen puhtaaseen käyttövoimaan, Joensuun kaupunkialueen busseita yli 60 %, liikennöinnistä noin 70-80 % tulee ensi kesästä alkaen sähöbusseja, vihreää sähköä. Kilpailutuksessa, jonka valmistelua seudullisen joukkoliikennejaoston puheenjohtajana johdin, puhdasta käyttövoimaa haettiin ja tietyistä lisäpuhtauksista sai lisäpisteitä. Tarjouskilpailun voitti sähkö. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat, kunnes koronaepidemia tipautti määrät.
– kaavoituksessa tavoitteeksi asetettu, että yli 90 % uusista kaavoitettavista asunnoista tulee joko kävelyetäisyydelle keskustasta tai alle 300 metrin päähän joukkoliikenteen pääreiteistä. Tämä tavoite on johdettu asutusrakenteen ja joukkoliikenteen yhteydestä, olin myös kaupunkirakennelautakunnan jäsenenä vahvistamassa ajatusta, että tavoite tuli Joensuu talousarvioon 2021.- pyöräilyn edistämisessä lisättiiin keskitason pyöräilyreitistön talvihoitoa, tämäkin kaupunkirakennelautakunnasta, laatukäytävien hoitotaso pidetään edelleen korkeana
– Joensuun ilmasto-ohjelman resursseja vahvistettiin palkkaamalla täysipäiväinen ilmastokoordinaattori, tämä Vihreän valtuustoryhmän budjettineuvotteluissa sisäänajama toimenpide. Tänä vuonna ilmasto-ohjelmalle tulee tämän myötä myös julkisempi ajankohtaisseuranta.

2) Joensuun globaalin aseman vahvistaminen, erityisesti yliopistokaupunkina
– yliopiston & ammattikorkeakoulun ja yritysten & julkistyöantajien välisessä yhteistyössä on edelleen kehittämisen varaa, mutta selvästikin osapuolet jo kuuntelevat toisiaan
– kotoutumisen palveluissa kaupunki on ottanut järjestöt entistä vahvemmin mukaan, joka tuottaa läheisempiä ja syvempiä kontakteja kuin pelkkä kaupungin omat koto-palvelut
– muuttoliikkeeseen on 2020-21 vaikuttanut koronapandemia, joten tarkkaa arviota on vaikea tehdä. Kuitenkin edelleen maahanmuutolla on merkittävä osa siinä, että Joensuu on kasvava kaupunki. Odotan, että pandemian jälkeen suomalainen ilmastovahva hyvien palveluiden kaupunki on vetovoimainen.

3) yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
– sote-palveluiden turvaamiseksi Joensuun vihreät esitti vuoden 2020 talousarvioon kunnallisen veroprosentin korotusta, että kaupunki voisi lisätä rahoitustaan SiunSotelle, olin yhtenä valtuutettuna muotoilemassa tämän puolustuspuhetta. Äänestys hävittiin mutta 2020-21 vaihteessa kuntien saatua valtion koronatukia Pohjois-Karjalan kunnat päätyivät näiden tukien avulla maksamaan SiunSoten aiempien vuosien alijäämät pois, jonka ansiosta rahoitusta ei tarvitse tulevina vuosina käyttää kuntayhtymän alijäämien kattamiseen vaan palvelut edes pystytään pitämään.
– osallistumisen yhdenvertaisuudessa suurimman työn tein ehdokashankinnassa: Joensuun vihreiden ehdokkaista 12 % on maahanmuuttajataustaisia, yliopiston tutkijoita heistä puolet, ja kaikki nämä enemmän tai vähemmän työni tuloksia, että nämäkin innokkaat uudet joensuulaiset ovat ottamassa roolia kaupungin päätöksenteossa.
– vähemmän omaa osuuttani on siihen, että Joensuun kaupunki on aktiivinen työllisyystoimissaan ja hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä työttömyydenhoidossa että kuntouttamisessa. Hyvin kuitenkin linjassa minun kanssa.

Politiikassa saa aikaan, kun tavoitteet on isot ja on valmis neuvottelemaa keinoista, joilla niihin päästään. Näin aion jatkaakin.