Heinäkuussa 2019 nousin varavaltuutetusta varsinaiseksi kaupunginvaltuutetuksi. Muut edustukset pysyvät ennallaan: kaupunkirakennelautakunnan jäsen, seudullisen joukkoliikennejaoston puheejohtaja ja kaupunginhallituksen varajäsen.

Agendani valtuustokauden lopulle

1) hiilineutraali Joensuu 2025 eli ilmasto-ohjelman toteutus aikataulussa

2) Joensuun globaalin aseman vahvistaminen: yliopisto, yritykset, muuttoliike, mukaanottavuus

3) yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: kotoutujat, kuntoutujat, köyhät ja kippeet.