Hyvinvointialueella sosiaalipalvelut ratkaisevat.

Sosiaalipalveluiden asiakkailla on monipuolisia palvelutarpeita. Esim. Siun soten asiakkaista 10 % on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisasiakkaita ja näiden asiakkaiden osuus kaikkien palveluiden kustannuksista on 73 % (Siun soten oma selvitys 2019). Kun ihmisen kontakti omaan ohjauspaikkaan sosiaalipalveluiden puolella on kunnossa, sitä myötä myös palvelusuunnitelma, ihmisen palveluiden kokonaisuus toimii tarkoituksenmukaisesti.

Sosiaalipalvelut ratkaisevat ihmisen elämäntilanteen käytännön kysymyksiä. On sitten kyse työttömäksi joutuneen asuntotilanteesta, varhaisesta tuesta perheelle, ikääntyneen palvelutarpeen kartoituksesta tai vammaisen oman toiminnan lisäämisestä, palveluiden toteuttajana ja tilanteessa eteenpäin auttajana on sosiaalipalvelut.

Sosiaalipalveluiden kustannukset koko maassa on noin 1500, kun terveydenhuollon on noin 2000 euroa/asukas/vuosi. Pohjois-Karjalassa sosiaalipalvelut ovat noin 1600 ja terveyspalvelut noin 2100 euroa/asukas/vuosi (Kuntaliiton selvitys 2021). Sosiaalipalvelut ovat siis merkittävä kokonaisuus. Hyvinvointialueilla on merkittävästi enemmän valinnanvaraa sosiaalipalveluiden järjestämisessä. Tehostetun palveluasumisen riittävät määrät, vammaispalveluiden toteuttaminen julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyönä, päihdepalveluiden ajantasaistaminen ja lastensuojelun tarpeisiin vastaaminen ovat kokonaisuuksia, joissa päätettävää riittää. Terveydenhoidon puolella on enemmän koko maahan vakioituja käypiä hoitoja ja hoitoketjuja ja juna menee paljolti riippumatta siitä, miten yksittäisellä hyvinvointialueella haluttaisiin tehdä.

Sekä sosiaali- että terveyspalveluissa on paljon hakua ennaltaehkäisyyn ja aikaisiin palveluihin, jotta raskaimpia hoitoja tai palveluita vältettäisiin. Olen toiminut puoli vuotta Siun soten hallituksessa ja ei näy ei kuulu vanhaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon köydenvetoa, eli integraatiossa on sikäli Siun soten viiden vuoden aikana edistytty. Keskeisenä terveydenhuollon resurssikysymyksenä tällä hetkellä – koronan lisäksi – on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen resurssiongelma, joka täyttää terveyspäivystyksen paikkoja. Sosiaalipalvelu ratkaisee.

(Kuva: Ville Penttilänrannassa)