Puheenjohtaja, hyvä valtuusto ja arvon kaupunkilaiset,

Muutama asia ilmastosta ja taloudesta Joensuun kaupungin talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa seuraaville vuosille.

Ilmasto on vakiinnuttanut nyt sijansa osana toimintaympäristön kuvausta (s. 12-13). Joensuun tavoite olla hiilineutraali 2025 on parhaimmistoa ja kiinnostaa maailmallakin, ja ihan tehtävissä oleva tehtävä: 60 % päästöistä pois ja loput hoidetaan 40 % hiilinieluilla ja kompensaatioilla.

Hyvä ilmastotyö pienentää riskejä. Rahoitusmarkkinoilla on alettu etsiä myös pienen riskin sijoituskohteita varsinkin pitkäaikaissijoituksissa. Pohjoismaiset yhteiskunnat pystyvät tarjoamaan pientä riskiä yhteiskunnan kehityksen osalta, ja jos hyvin toimitaan, niin myös ilmaston osalta tämä on mahdollista. Ilmastoinvestointeja kannattaisi tehdä jopa lainarahalla, ainakin kun rahoitusmekanismit vielä vähän kehittyvät. Jo nyt voi olettaa, että korot ovat pienemmät niillä joilla ilmastoasiat ovat kunnossa kuin ilmaston suhteen tuhlailevilla. Enkä ole toisaalta kuullut, että kansainväliset yrityksemme olisivat lähdössä pakoon, kun kaupunki helpottaa heidän ilmastoinvestointejaan, päinvastoin yritykset markkinoivat ilmastotekojaan, joissa me kaupunkina toimimme mahdollistajana.

Kaupunginhallituksen hyväksymä tiekartta hiilineutraulisuuteen on hyvä työväline. Ehkä sellainen varoituksen sana, että kun kohta koko maailma etsii kompensaation keinoja, saattaa olla, että halvimmat tai kustannustehokkaimmat kohteet ovat ehkä jo menneet. Siksi paikallinen työ päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi on keskeistä. Kaupungin alueen metsien osalta käymme varmaan vielä keskustelua, mikä osuus on runkopuun kasvun maksimoinnilla, suometsien palauttamisella soiksi ja vanhoilla metsillä, joissa sitten hiilivarastot ovat suurimmillaan oksiston ja juuriston tuuheutumisen ansiosta. Kaksi viimeisintä tukisi myös biodiversiteettia.

Talousarvio sisältää kaupunkiympäristön toimialalla uuden merkittävän toiminnallisen tavoitteen: täydennysrakentamisella pyritään 89 % uusista asunnoista saamaan Keskustan, Otsolan, Penttilän ja Niinivaaran alueelle tai enintään 300 metrin etäisyydelle joukkoliikenteen pääreiteistä (s. 86). Kävelykaupunkiin, pyöräilykaupunkiin ja joukkoliikenteen reittien varrelle, näillä kaikilla vähennetään liikenteen päästöjä, ja kun joskus alkavan vuosikymmenen lopulla muutetaan kaukolämpö uusiutuviin, myös lämmityksen osalta merkittävä ilmastoteko. Nämä alueet taitavat olla myös niitä, joissa asuntojen arvo nousee. Koko maassa kävelykaupunkien asukasmäärät nousevat, ne kaupunkien osat joissa arjen voi hoitaa kävellen. Lisää kaupunkia Joensuuhun! 

Tiivistämistavoite vaatii kaksi yli miljoonan euron remonttia yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa (s. 110): Siltakadun muutostyöt yliopistolta Noljakkaan päin ja Penttilänrannan satama-altaan rakenteet. Siltakadussa on kysymys siitä, miten saadaan 11 kerrostaloa Otsolaan, samoin Penttilänrannassa altaan perusrakenteet on tehtävä, että seuraavaan vaiheeseen voidaan edetä ja tarjota rakennuttajille tontteja jo vuosia sitten kaavoitettuun kerrostalorakentamiseen. Todettakoon, että tiivistäminen yhtäällä mahdollistaa biodiversiteetin, hiilinielujen ja virkistysalueiden lisäämisen toisaalla.

Olen tänä vuonna päässyt pariin otteeseen keskustelemaan kaupunkien kehityksestä eurooppalaisten vihreiden kollegoiden kanssa. Siinä miten ihmiset etsivät asuinpaikkaansa tässä maailmassa – globaalissa muuttoliikkeessä – Joensuulla on hyvä mahdollisuus profiloitua ilmaston suhteen vastuullisena kaupunkina. Jos verotuloja haluamme, tarvitsemme työikäisiä asukkaita, tietysti mielellään työllisiä työikäisiä, vaikka luonnollisesti opiskelukaupunkina meillä on myös ei-työllisiä työikäisiä. Ympäristön lisäksi korkea koulutustaso, Joensuussa myös korkeakoulut, toimivat palvelut ja erityisesti lapsiperheiden kohdalla tasokas peruskoulu vaikuttavat asuinpaikkavalintoihin. Ilmasto on yksi markkinointitekijä.

Olemme Joensuussa ilmastotyössä hyvässä johdossa mutta muiden juoksun ropina kuuluu jo.

Ville Elonheimo, vihr.

Joensuun kaupunginvaltuutettu 

Puhe Joensuun kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa 25.11.2019.