Maahanmuutto on osa kasvavan kaupungin elämää muun tulomuuton kanssa.

Maahanmuuttajien hyvinvoinnin tarpeet ovat samankaltaiset kuin muillakin – asunto, perhe, työ, terveys, turvallisuus, osallisuus – mutta alussa on hidasteita niiden saavuttamiseen. Hyvillä alkuvaiheen palveluilla saadaan uudet joensuulaiset yhdenvertaisesti työn syrjään kiinni.

Kielikurssien määrä ja monipuolisuus ovat tärkeitä, samoin kurssit joilla ammattitaito täydennetään suomalaiseen työelämään sopivaksi. Neuvontaa ja ohjausta tarvitaan oikean palvelun löytämiseen suomalaisessa byrokratiassa.

Lapsille monikulttuurisuuden huomioiminen päivähoidossa, peruskoulun valmentava opetus ja nuorilla ammattikoulutukseen valmentavat opinnot edistävät pärjäämistä Suomessa.

Vielä tarvitaan työtä laajasti työelämän käytäntöjen monikulttuuristamiseksi ja syrjinnän poistamiseksi. Myös arkipäivän rasismiin puuttumisen helpot keinot ovat kaupungin monikulttuurisen elävyyden kannalta tärkeitä.

Monikulttuuriset kaupungit pärjäävät, Joensuulla on tulevaisuus monikulttuurisena menestyjänä, jos niin haluat. Päätös on sinun.