Politiikan vuoteni keskittyi 9.4.2017 kuntavaaleihin ja uuden valtuustokauden, erityisesti lautakuntatyöskentelyn alkamiseen.

Kuntavaaleissa sain 108 ääntä, jolla sain Joensuussa Vihreiden kolmannen varavaltuutetun sijan. Paikkaneuvotteluissa vaikuttamisen paikoikseni tuli

 • kaupunkirakennelautakunnan jäsen
 • seudullisen joukkoliikennejaoston puheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen varajäsen
 • SiunSoten valtuuston varajäsen

Myöhemmin lista täydentyi vielä kaupunginhallituksen alaisella sisäisen valvonnan toimikunnan varajäsenyydellä. Olen siis monesti kuukaudessa varalla kokouksiin, mutta selkeästi päätyö on kaupunkirakenne ja joukkoliikenne.

Poliittiset kohokohdat

Vuoden työstä kaksi tapahtumasarjaa nousee omalle tasolleen: Joensuun asemanseudun kaava ja vaalien jälkeiset paikkajakoneuvottelut. Kaupunkirakennelautakunnan työstä voi nostaa myös luonnonsuojelualueista päättämisen Suomi100-luontolahjakampanjaan ja Penttilänrannan korkealaatuisen korttelin laatukilpailutuksen päättämisen sekä joukkoliikenteen puolelta mobiilimaksun käyttöönoton joulukuussa 2017.

Asemanseudun kaava tuli lautakunnan listalle heti kolmanteen kokoukseen. Ennakkoon tiesin sen olevan laaja kokonaisuus. Keskustelua herätti ennen kaikkea asemaravintolan purku, rakennuksessa toimii nykyään Kahvila Laituri. Kaavassa oli muitakin kiistakohtia, mutta niistä oli suurempi yksimielisyys. Oma toimintani tässä tilanteessa lähti avoimesta epätietoisuudesta, mikä olisi järkevää. Luin aineistot hyvin läpi ja kirjoitin perusteellisen katsauksen tilanteesta. Jaoin tämän Joensuun kuntapolitiikka -ryhmään ja saatiin aikaan keskustelu, jossa eri suuntiin vaikuttavat argumentit käytiin läpi. Lautakunnan kokouksessa 29.8.2017 sain vielä vastaukset kaipaamiini epäselviin kohtiin. Katsoin lopulta, että toimivaa tietä suojeluun ei ole, vaan tärkeämpää on turvata junaliikenteen asema ja asemanseudun uudistaminen hyvällä vauhdilla. Ratkaisu ei ollut mitenkään kiva, koska Laiturin toiminta on yksi viime vuosien kiinnostavimpia kaupunkikulttuurin tekoja – lisäksi olin eri mieltä valtuustoryhmämme kanssa, joka äänesti suojelun puolesta.

Omasta poliitikan tekotapojen näkokulmasta voitoksi tämä keskusteleva avoimen kysymyksen avaaminen kääntyi myöhemmin syksyllä, kun kaava vahvistettiin ilman valituksia. Kannatti keskusteluttaa puolesta ja vastaan, minkä pohjalta eri osapuolet ymmärsivät syvemmin, mistä päätettiin ja millä perusteilla.

Kuntavaalien jälkeiset paikkajakoneuvottelut ovat politiikan kulisseissa tapahtuvaa valmistelua siitä, kuka saa minkäkin roolin neljän vuoden valtuustokaudelle. Neuvotteluiden pääasiana on tulkita vaalitulos demokraattisesti toimivaksi kokonaisuudeksi kaupunginhallituksesta lautakuntien kautta jaostoihin ja kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin. Pelkkä matemaattinen laskeminen ei riitä, kun eri puolueet arvostavat eri paikkoja eri tavoin. Lisäksi puolueissa on vahvoja vaikuttajia, jotka pyytävät enemmän kuin voivat saada. Varsin vaikeaa on luopua, helpompaa on saada uusi upeampi sija kaupungin luottamushenkilöhallinnossa.

Vihreiden linjaksi Joensuussa tuli ottaa paikkamääränsä lautakunnissa ja jaostoissa, mutta väistelimme suurimmat puheenjohtajuudet ja otimme vihreälle politiikalle tärkeitä pienempiä puheenjohtajuuksia: opetus- ja kasvatusjaoston, seudullisen joukkoliikennejaoston, Puhas Oy:n ja Karelia-ammattikorkeakoulun. Edustin Vihreitä myös maakuntatason neuvotteluissa, joissa liikkumavara Vihreiden osalla on paljon pienempi. Saimme edustajamme Pohjois-Karjalan kuntayhtymien hallituksiin ensimmäistä kertaa.

Politiikka lukuina

Kunnalliset toimielimet

 • kaupunginvaltuusto, 1 kokous
 • kaupunginhallitus, ei kokouksia
 • sisäisen valvonnan toimikunta, 1 kokous
 • kaupunkirakennelautakunta, 11 kokousta (100 %)
 • seudullinen joukkoliikennejaosto, 3 kokousta (100 %)
 • SiunSoten valtuusto, ei kokouksia

Olen siis osallistunut kaikkiin kokouksiin, joihin kutsu on tullut.

Kaupunkirakennelautakunta on tehnyt kaksi tutustumisretkeä: Rantakylään ja Kiihtelysvaaraan. Lisäksi osallistuin eri yhdistysten järjestämään Rantaraittipyöräilyyn, ja ostin joukkoliikenteen Waltti-bussikortin. Lautakunnan koulutukset ovat olleet kokousten yhteydessä. Joukkoliikennejaostolla oli yksi erillinen koulutustilaisuus, johon osallistuivat jäsenten lisäksi valmistelijat kaikista kolmesta kunnasta ja nuorisovaltuustojen edustajat.

Osallistuin joukkoliikennejaoston puheenjohtajana Joensuun nuorisovaltuuston päättäjätapaamiseen.

Puoluetoiminta

 • Joensuun puolueiden välinen paikkaneuvottelu, 4 kokousta, jonka lisäksi Vihreän laajan valtuustoryhmän ja neuvotteluryhmän tapaamiset
 • Pohjois-Karjalan puolueiden välinen paikkaneuvottelu, 3 kokousta, Vihreiden sisäinen valmistelu hoidettiin sähköpostilla ja Savo-Karjalan piirihallituksessa
 • Valtuustoryhmän kokouksiin olen osallistunut 4 kertaa
 • Vihreän liiton sääntötyöryhmä, 2 kokousta

Vaalityö kuntavaaleissa

 • vaalityötä kaduilla, kojuilla ja erilaisissa vaalipaneeleissa 42 tuntia, näin ainakin kalenterista laskin,
  • josta katukampanjointi 24 tuntia, suoraan käteen jaettuna 570 omaa esitettä
 • osallistuin
  • Joensuun ensimmäiseen osallistavaan vaalipaneeliin 2.3.
  • Joensuun ensimmäiseen olohuonetenttiin 29.3.
  • Joensuun ensimmäiseen englanninkieliseen vaalipaneeliin 30.3.
  • sekä järjestimme kaksi keskustelutilaisuutta eri puolueiden ehdokkaiden kanssa.