Puhe Joensuun kaupunginvaltuustossa 17.12.2018

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät kaupunkilaiset,

Joensuusta on tehtävä globaalisti kiinnostava kaupunki. Meillä on maailman 500 parhaan joukossa oleva yliopisto ja maailmanlaajuisesti katsoen yleinen elintaso ja palvelutaso kunnossa, vaikka Suomen kaupunkien kilpailuissa emme aina 10 parhaan joukkoon pääsekään.

Kotouttamisohjelma on konkreettinen, käytännön tilanteita ja tavoitteita, hyvä.

Resurssointi hyvä: koto-ohjaajat ja koordinaattori, näistä päätämme talousarvioissa, vaikealla alalla tarvitaan pysyvää henkilöstöä, joka oppii ja osaa muitakin perehdyttää.

Rajattu: niitä toimia joita kaupunki ja vastaavat viranomaiset voivat tehdä, tavoitetaso kohtuullinen eteenpäin menevä tavoitteilla vuoteen 2021. Otettu huomioon myös opiskelijat, esim. tutkinto-opiskelijat ja jatko-opiskelijat monta vuotta Joensuussa. Toisaalta ei esim. paperittomien terveydenhuoltoa, jota itse kannatan, mutta ei niin helppo tähän ohjelmaan ottaa. Koto-ohjelma ei ole ulkomaalaispoliittinen tai kriminaalipoliittinen ohjelma, vaan kaupungin tason käytännön ohjelma uusien joensuulaisten hyväksi.

Erityiset kiitokset koulupuolelle sekä ohjelmassa esitetystä että aiemmasta toiminnasta: S2-opetus, äidinkielen opetus jota tarvitaan enemmän oppimiseen myös suomeksi. Tukitoimet ja koko kaupungin alue huomioitu, nyt myös varhaiskasvatukseen nyt panostetaan. Lasten oikeudet toteutuvat parhaiten juuri peruskouluissa.

Poimintoja:

Nollatoleranssi rasismille: mm. koulutus koko henkilöstölle, josta talousarviossa jo päätimme.

Segregaatio eli asuinalueiden eriytyminen nyt huomioitu, seurataan. Joensuussa jo muutenkin Suomen pienintä eriytymistä kaupunginosatasolla tarkasteltuna.

Koto-koulutusten vastuut ovat osin muuttuneet ja saattavat vielä muuttua tulevan koto-lain myötä (työhallinnosta opetushallintoon, ministeriöittäin TEM:stä OKM:ään). Näihin otettu oikea ote.

Sijoittumispalvelu tuleville työntekijöille tukee kaupungin elinvoimaisuutta. Koto-ohjelma onkin osa positiivisen muuttoliikkeen tukemista, tulomuuttotoimintaa.

Kannatan koto-ohjelman hyväksymistä kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

Keskustelussa korostin lisäksi, että kotoutuminen on hyvinvointia.
Alla kuvassa asiat. (Kuva töistä vuodelta 2016. Maahanmuuttajan osallisuuden portaat kuvan käyttöoikeus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.)