Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi kalenterivuoteni Joensuussa kaupunkirakennelautakunnan jäsenenä, joukkoliikennejaoston puheenjohtajana ja varavaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Toimin myös paikallisyhdistys Joensuun Vihreiden hallituksessa.

Vuotta väritti kuukausi kuukaudelta tulevat – pitämättä jääneet – maakuntavaalit. Erilaisia aikatauluja niille oli tammikuusta 2018 vielä eurovaaleihin toukokuussa 2019 asti, lokakuuksi 2018 allekirjoitin jo ehdokassopimuksenkin maakuntavaaleihin.

Politiikka lukuina

Vuoden aikana oli 36 Joensuun kaupungin toimielinten kokousta ja 38 muuta politiikan kokousta tai tapahtumaa.

Merkittävin sekä kokousten, päätösten pitkäkantoisuuden että työmäärän osalta minulla on ollut kaupunkirakennelautakunta. Kokouksia oli 22, joista pääsin olemaan itse 19 paikalla, muihin varajäsen pääsi ollessani työmatkalla. Päätöksiä lautakunnassa olin tekemässä noin 210 kpl: asemakaavoja, yleiskaavaa, poikkeamislupia, hallinnonalan talouspäätöksiä erityisesti budjetteja ja seurantaa.

Seudullisen joukkoliikennenjaoston puheenjohtajuus sisälsi sekä kokoukset että niiden valmistelupalaverit virkakunnan kanssa. Kokouksia oli 6 ja päätöspykäliä noin 40. Isoimpana asiana kulki kilpailutukset suunnille Kontiolahti-Joensuu ja Liperi-Joensuu-Hammaslahti. Jaosto teki valmisteluun liittyviä linjauksia, mutta varsinainen hankintapäätös oli sitten hankintapäällikön.

Kaupunginhallituksen kokouksessa olin 2 kertaa, samoin kh:n edustajana teknisessä johtokunnassa, sisäisen tarkastuksen toimikunnan kokous sattui kohdalle kerran, nämä kaikki varaedustajana.

Kaupunginvaltuuston työskentelyyn osallistuin varavaltuutettuna 6 kokoukseen, puolenkymmentä oli myös iltakouluja (näistä osa lautakunta- tai kh-roolissa) ja valtuustoryhmän kokouksia sekä syksyllä valtuustoryhmien välinen talousarvioneuvottelu.

Vuosi 2018 oli presidentinvaalivuosi, vaalitilaisuuksia tuli 5. Edellä mainittujen lisäksi vuoteen sisältyi yksittäisiä tutustumiskäyntejä, lautakuntainfoja jne. Kolme kertaa olin esittelemässä ajankohtaisia paikallispolitiikan aiheita: kaupunkipyöräily, kaavailta Penttilänrannassa ja Joen yö.

Vihreän liiton järjestötyössä osani oli Joensuun Vihreiden hallitus ja Savo-Karjalan Vihreiden vaalityöryhmä, kummankin kokouksia puolenkymmentä. Lisäksi edustin piiriä Vihreän liiton sääntötyöryhmässä.

Suurimmat teemat

Politiikan vuoden suurimmiksi asioiksi nousivat minulla luonnollisesti kaavoitus ja kaupunkirakenne. Yksittäisiä suuria menestyksiä tai menetyksiä ei vuoteen sattunut, mutta vuodelle 2019 on isoja valmisteluita. Pienempänä todettakoon leikkipaikkaselvitys Joensuun sadasta leikkipuistosta.

Joukkoliikenteen puolella olin valmistelemassa edellä mainittua ”pitkien linjojen” kilpailutusta. Keskustelua herätti mm. biokaasubussit, mutta painotukset johtivat vielä siihen, että niitä ei tarjoajilta tullut. Vuoden aikana saatiin käyttöön mobiilipalvelut sekä reittioppaan että lippujen osalta.

Maahanmuuttajien asiat olivat valmistelussa kotouttamisohjelmassa, joka hyväksyttiin valtuustossa loppuvuodesta. Myös budjettiin asiat tulivat suhteellisen hyvin.

Joensuun ilmasto-ohjelma alkoi nousta esille. Hiilineutraali Joensuu vuonna 2025 alkaakin olla nopeimpia nyt kun monet kaupungit ja valtiot ovat omia tavoitteitaan asettaneet. Pienenä vinkkinä budjettivalmisteluun laitoin, että talousarvion johdannossa voisi olla mm. kansantaloudellisten kehityskulkujen lisäksi edes vähän ilmastoasiaa, mutta Joensuun vuoden 2019 talousarvioonhan tulikin kokonainen luku ilmastosta. Se on tärkeä ja hyvä.