Kuntavaaleissa päätetään kuka päättää. Oma ajatukseni Joensuusta liittyy siihen, miten maailma muuttuu.

Megatrendit

  1. globaali muuttoliike
  2. ympäristön heikkeneminen
  3. työn ja talouden suhteen muutos

Joensuussa tämä tarkoittaa

  1. Joensuusta tehdään globaalisti mielenkiintoinen kaupunki. Elävä kaupunkikulttuuri houkuttelee luovia työntekijöitä. Yliopisto ja kansainvälisesti työllistävät yritykset ovat keskeisiä menestystekijöitä. Päivähoito ja peruskoulu pidetään korkeatasoisena.
  2. Joensuun liikenne on ilmastoystävällistä: houkutteleva pyöräily, toimiva joukkoliikenneverkosto. Joensuun julkisten hankintojen kriteerinä on ilmastoystävällisyys.
  3. Joensuussa työpaikat ovat globaalisti tulevaisuuden aloilla, ei menneisyyden. Työntekijät ovat hyvin koulutettuja. Yrityksillä on avoin toimintaympäristö ja nostava tietoympäristö. Katkonaisen työn väleille on tarjolla oppia ja työnsä kehittämisen keinoja. Pitkään työstä sivuun joutuvat pääsevät hekin työn syrjään toimivilla välityömarkkinoilla.